Fagdag i fransk

Målet med denne dagen var å øve på fransk gjennom lek, quiz, uttaleøvinger og korte kafé-scener.

Onsdag hadde VG2 fagdag i fransk 7.mars. Etter lunsj fikk de besøk av Mélanie Dahl som er skuespiller og dramapedagog, og som har bred og variert teatererfaring fra bl.a. dukketeater, den franske skolen i Oslo og arbeid med demente.