Murerkurs og rekruttering til bygg- og anleggsteknikk

Det er viktig å øke interessen for yrkesfagene, for å få flere elever til å søke yrkesfaglig utdanning og med det dekke et framtidig behov for kompetanse i arbeidslivet.

Bygg- og anleggsteknikk ved Eidsvoll videregående skole arrangerte åpne dager for bedrifter og opplæringskontorer 14.-15. februar. Representanter for regionale og lokale bedrifter besøkte skolen og fikk bli bedre kjent med elevene og opplæringen ved skolen.

Akershus fylkeskommune var representert med rådgiver Trond Pettersen og prosjektleder for Yrkesfagløftet i Akershus Gunvor Eldegard. 2018 er yrkesfagenes år og målet er å få flere ungdommer til å velge ykesfaglig utdannelse for å dekke framtidig behov for kompetanse i arbeidslivet.

-Det er er positivt at skolen åpner dørene for samarbeid med bransjen på denne måten og får til et møtested for bransjen, skolen og eleven, sier rådgiver Trond Pettersen. 

Murerkurs

Det var stor aktivitet på alle verksteder denne uka. På Vg1 Bygg- og anleggsteknikk var det murerkurs. Her fikk skolen besøk av erfarne murermestere, fra Murmesternes forening's Oldtimers, som på frivillig basis reiser rundt i Oslo og Akershus og holder murerkurs. Det er deres bidrag for å få flere til å søke seg til håndverkerfagene og sikre rekruttering til murerfaget. Stor takk til Knut, Jan-Gunnar og Arild fra Murmesternes forening's Oldtimers.

I løpet av disse dagene fikk dagens mestere møte morgensdagens håndverkere. Våre Vg2-elever skal snart ut i lære, og noen av elevene har knyttet kontakter med tanke på læreplass. 

På Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk var det ulike rør- og taktekkeroppgaver. Dette utdanningsprogrammet er nytt ved Eidsvoll videregående skole. Vi utdanner nå første kull ved dette utdanningsprogrammet.

Vg2 Byggteknikk utførte ulike tømrer-, murer- og betongoppgaver i verkstedet.