Elevundersøkelse for alle Vg1-elever

Undersøkelsen er i regi av Utdanningsdirektoratet og har fokus på elevenes læringsmiljø.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse, der elever i Vg1 får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Elevene svarer anonymt og skal føle seg trygge på at svarene blir oppbevart på en sikker måte hos Utdanningsdirektoratet.

Spørsmålene i Elevundersøkelsen handler om:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Som elev bør du lese informasjonsbrevet fra Utdanningsdirektoratet før du svarer.

Utdanningsdirektoratet har også laget et informasjonsskriv til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen.