Framtidas mekanikere ute i praksis

Kjøretøyelevene har praksis på bilverksteder og bedrifter i nærområdet.

Det er tid for å gjøre det elevene aller helst vil, å skru på biler.

Elevene har syv uker med yrkesfaglig fordypning(YFF), og i denne tiden er de utplassert i en bedrift. Eidsvoll videregående skole har et godt samarbeid med bilbransjen, og elevene har gode muligheter for praksisplasser og senere lærlingeplass.