Nyheter

Velkommen til oppstart 3. januar 2019!

Første skoledag etter juleferien er torsdag 3. januar.

Julestemning på Eidsvoll videregående skole

I desember kan elevene starte dagen med havregrøt og "Jul i svingen". Rundt omkring på skolen er det flere tegn på høytiden vi er på vei inn i.

Om forsøk i norsk til elever og foresatte i Vg1 og Vg2 studieforberedende utdanningsprogrammer.

Eidsvoll videregående skole deltar i forsøket med to karakterer i norsk i vg1 og vg2. Elever som ønsker å få vurdering etter ordinær ordning må gi skolen tilbakemelding om dette snarest.

Interiør og et glimt fra undervisning på den nye skolen i Nalombe.

Elevenes innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp 30. november

Eidsvoll videregående skole har i 15 år samarbeidet med Kirkens Nødhjelp. Se informasjonsfilmen og støtt årets aksjon med 300 kroner.

Elevundersøkelse for alle Vg1-elever

Undersøkelsen er i regi av Utdanningsdirektoratet og har fokus på elevenes læringsmiljø.

Hva er egentlig elektrisitet? Utstillingen er høyst relevant for elever som utdanner seg innen  elektrofag.

Elektroelever på ekskursjon

Elevene på Vg1 elektrofag fikk en faglig og sosial tur til Hunderfossen.

Offisiell åpning av den nye skolen, og det var mange som  møtte for anledningen.

Årets KN-dag

KN står for Kirkens Nødhjelp. Dette er en organisasjon Eidsvoll videregående skole har samarbeidet med i 15 år. Til tross for navnet, er organisasjonen en humanitær organisasjon som hjelper mennesker på tvers av religion og livssyn.

Interiør og et glimt fra undervisning på den nye skolen i Nalombe.

Motiverer medelever etter tur til Zambia

Elever fra Eidsvoll videregående skole besøkte skolen i Zambia de har bidratt med penger til. Det hjelper å hjelpe på denne måten er inntrykket etter turen.

Elever fra Vg1 Helse- og oppvekstfag benyttet mulighet til å snakke med Ingrid Bruun etter foredraget. F.v. Ane Melby, som jobber med Psyk festivalen i Eidsvoll og er leder for Mental helse Eidsvoll og Hurdal, elever fra Vg1 Helse- og oppvekstfag på hver side av Ingrid Bruun.

“Vær raus med deg selv og hverandre.”

Ingrid Bruun besøkte Eidsvoll videregående skoles Vg1-elever torsdag 18. oktober. Elevene fikk ta del i en sterk livshistorie med innsikt i hva raushet betyr og innebærer. Foredraget var en del av årets VIP-prosjekt ved skolen.

Elever i Vg3 tilbys vaksine

Eidsvoll videregående skole gir elever i Vg3 tilbud om Meningokokkvaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse.