Skoleruta

Skoleruta for Eidsvoll videregående skole 2018-2019

 

Timeplanen

08.25-15.30 er vanlig skoletid. Det kan variere for enkelte avhengig av timeplanen. 

1. time 08.25-09.10
2. time 09.10-09.55
10 min. pause
3. time 10.05-10.50
4. time 10.50-11.35
45 min. matpause
5. time 12.20-13.05
6. time 13.05-13.50
10 min. pause
7. time 14.00-14.45
8. time 14.45-15.30