Skoleruta

Skoleruta for Eidsvoll videregående skole 2018-2019

 

Timeplanen

08.25-15.25 er vanlig skoletid. Det kan variere for enkelte avhengig av timeplanen. 

1. time 08.25-09.10
2. time 09.10-09.55
15 min. pause
3. time 10.10-10.55
4. time 10.55-11.40
30 min. matpause
5. time 12.10-12.55
5 min. pause
6. time 13.00-13.45
5 min. pause
7. time 13.50-14.35
5 min. pause
8. time 14.40-15.25