Nyheter

Hanna Braserud Wangen i 1STA vant tur til New York.

Hanna vant tur til New York

17.02.2017

Hanna Braserud Wangen er en av 12 heldige elever som drar på et to ukers opphold til New York i sommer.

Les saken

Elevene i klasse 3STC har i historie jobbet med prosjektet Min familie i historien. Faglærer i historie Anne Helene Høyland Mork(t.h. bak) har loset elevene gjennom prosjektet.

Historiefaget med fokus på egen slektshistorie

16.02.2017

Elevene i klasse 3STC har i historie jobbet med prosjektet Min familie i historien. -Det angår meg liksom mer, at jeg som elev blir tatt inn i faget, sier en av elevene som lar oss få innsyn i sin historie.

Les saken

Søk videregående skole før 1. mars

16.02.2017

Se tilbudet du får ved Eidsvoll videregående skole. Fristen for å søke skoleplass er 1. mars.

Les saken